Informații despre proiect

Scop

Scopul proiectului cultural “Recuperări și restituiri- colinda tradițională în zone etnografice ale Transilvaniei”, realizat cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național, este promovarea și reactivarea colindei tradiționale transilvane din Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita, într-o manieră inedită, atractivă,  interactivă, fundamentată științific și adaptată la tehnologia actuală.

Obiective:

1. Crearea unui nucleu de 5 colinde reprezentative pentru zona vizată, înregistrate video (videoclipuri), valoroase din punct de vedere al autenticității și realizării artistice, riguros selecționate pe criterii etnomuzicologice și etnografice

2. Dezvoltarea și optimizarea platformei informatice care va conține și promova  colindele selectate

3. Dezvoltarea și diversificarea publicului prin activități interactive organizate la nivel de județ, în perioada octombrie – noiembrie 2023: concurs de interpretare pe baza colindelor prezentate pe platformă, concurs de interpretare a unor colinde, culese și prezentate de către participanții înscriși,

4. Diversificarea repertoriului activ al concurenților și al publicului care intră în contact cu acțiunile culturale ale proiectului

5. Dezvoltarea conținutului informațional prezentat pe platformă (nucleul de 5 videoclipuri cu colinde) cu alte colinde inedite, trimise de către public

Grupurile țintă ale proiectului:

–           Tineri din învățământul gimnazial, liceal și universitar (cu prioritate din instituțiile vocaționale cu profil muzical) din cele 5 județe selectate pentru implementarea proiectului

–           Cadrele didactice din învățământul muzical (licee de muzică, școli de arte) din cele 5 județe selectate pentru implementarea proiectului, cu specializări/interese în domeniul muzicii populare tradiționale

–           Specialiști în etnomuzicologie, etnografie și folclor din România și activiști culturali din instituțiile de profil

Activităţile proiectului cultural

1. Organizare și management de proiect

2. Realizarea materialelor audio-video artistice si cu caracter documentar

3. Dezvoltarea platformei informatice existente cu o secțiune (hartă interactivă) dedicată proiectului

4. Activități interactive în vederea dezvoltării și diversificării publicului

5.Promovare proiect

Produsele proiectului cultural

– O arhivă cu materialele multimedia încărcate pe platformă, care cuprinde:

 • 5 videoclipuri artistice cu colinde autentice, valoroase, din județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita.
 • 5 episoade video documentare înregistrate în localitățile din care provin colindele selectate (activitatea 2)
 • un set de înregistrări realizate de către public pe baza modelelor oferite de Ansamblul Icoane și premiate în cadrul concursului de interpretare (activitatea 2)
 • un set de colinde transmise de către public, prin realizarea celui de-al doilea concurs, dintre care 3-5 selectate și încărcate pe platformă (activitatea 2)
 • 5 variante de scenariu și regie pentru videoclipurile cu colinde (activitatea 2)
 • 1 comentariu introductiv susținut de prof. univ. dr. Ioan Bocșa (activitatea 2)
 • platformă informatică pentru proiect (hartă interactivă), cu minim 5 localități marcate, din județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita (activitatea 3)

Impactul proiectului cultural

Proiectul propus are capacitatea de a genera impact pe termen scurt, mediu și lung asupra grupurilor țintă adresate, răspunzând unor nevoi (latente, sau parțial conștientizate pentru unele categorii de public) legate de reperele identitare ale românilor din țară și diaspora, prin contribuțiile aduse la cunoașterea și promovarea colindei tradiționale transilvane.

Apreciem că impactul la nivelul județelor Bihor, Timiș, Arad, Brașov, Mureș se va traduce prin conștientizarea valorii patrimoniale a colindei tradiționale, prin îmbogățirea repertoriului de colinde în zona de implementare a proiectului și prin revitalizarea colindatului.

Echipa de proiect

 • Prof. univ.dr. Ioan Bocșa, manager de proiect & etnomuzicolog
 • Dr. Andra Daniela Pătraș, etnomuzicolog
 • Sebastian Paic, etnograf
 • Adela-Diana Todea-Săhlean, regizor
 • Mircea Ciprian Mizgan Danciu, specialist digitalizare
 • Dionisie Stoian-Irimie, specialist înregistrări audio

Parteneri