FUNDAȚIA TERRARMONIA

Fundația Culturala TerrArmonia a fost înființată în anul 1996 și acționează alături de un număr însemnat de parteneri, colaboratori și specialiști cu o înaltă calificare în domeniul muzical-cultural. Prin Statut, obiectivul principal îl constituie salvarea, prezervarea, valorificarea si promovarea patrimoniului tradițional imaterial românesc și a identității noastre naționale.

Fundația susține activitatea Ansamblului de Muzică Tradițională Românească ICOANE. Prin originalitatea repertoriului, prin modalitățile de prelucrare și stilul arhaic de interpretare a pieselor folclorice, Ansamblul Icoane constituie un model la nivel național, având caracter de unicat. Concertele susținute în țară și străinătate, promovează dialogul cultural atât între români și etniile cu care conviețuim, cât și cu alte națiuni.

O altă direcție importantă a activității Fundației vizează cercetarea, culegerea, prelucrarea și arhivarea producțiilor muzicale folclorice autentice, cele mai valoroase fiind selectate și integrate în repertoriul Ansamblului ICOANE. Aceste valori sunt restituite publicului larg prin editarea unor volume de cărți, CD-uri audio și DVD-uri. Anual beneficiază de produsele și serviciile noastre culturale între 12.000- 22.000 de iubitori și consumatori de muzică tradițională autentică. 

Sub egida Fundației Terrarmonia s-au editat importante cărți de specialitate și compact discuri, dintre care menționăm: 1484 colinde cu text și melodie – (2 volume); Colinde românești (2 volume); Muzică vocală tradițională din Sălaj; Colinda în Transilvania – Catalog tipologic muzical; Muzică vocală tradițională din Munții Apuseni și CD-urile: Colinde Transilvane – I, II, III, IV; Praguri – Cântece rituale din Transilvania I-II; Praguri – Muzică vocală tradițională din Sălaj; Muzică tradițională din Munții Apuseni.Fundația se manifestă activ în domeniul cultural; prin Ansamblul de Muzică Tradiţională Românească Icoane, oferă o alternativă viabilă, autentică şi de înaltă ţinută artistică, avalanşei de producţii pseudo-folclorice care distorsionează adevăratele valori ale identităţii noastre naţionale, spectacolele susținute constituind un model demn de urmat pentru orice alte formații din țară, cu preocupări similare.

În domeniul cercetării își aduce o contribuție semnificativă la salvarea din teren a patrimoniului tradițional imaterial, la arhivarea și cercetarea lui, la restituirea lui către marele public prin editarea de cărți și CD-uri.
Fundaţia sprijină perfecţionarea tinerilor interpreţi de folclor şi formarea viitorilor specialişti, prin integrarea lor în module, cercuri şi echipe de cercetare.

Proiectele derulate de-a lungul anilor au avut pe lângă componenta culturală şi o componentă socială, prin implicarea unor comunităţi largi şi a unor categorii defavorizate (diaspora, persoane vârstnice, persoane lipsite de libertate, etc.).

Aflati mai multe despre proiectele noastre aici.