Mecanism de transfer a muzicii tradiționale între generații (posibil model)

Una dintre principalele caracteristici ale folclorului muzical este transmiterea orală, din generație în generație. În ultimele șapte, opt decenii s-a produs o perturbare majoră a acestui mecanism firesc, câteva dintre cauze fiind:

  • transferurile masive de populație, de la sat la oraș, din „perioada socialistă”, având ca rezultat depopularea satelor și scăderea dramatică, în comunitățile rurale, a numărului copiilor și oamenilor tineri;
  • o anumită „diluție” a familiei tradiționale, în cadrul căreia, în aceeași gospodărie locuiau de cele mai multe ori, trei generații – copii, părinți și bunici, mediul fiind astfel propice transmiterii directe și firești a tuturor cunoștințelor, inclusiv a tradițiilor;
  • o ruptură „informațională” produsă între generații;
  • creșterea influenței mijloacelor mass-media;
  • îmbrățișarea, fără discernământ, a unor noi forme de exprimare artistică, străine spiritului național;
  • lipsa unei cenzuri profesionale, iar uneori, a cenzurii bunului gust și bunului simț, în realizarea unor emisiuni și a unor produse culturale precum CD-uri, DVD-uri, etc.

Ținând cont de toate acestea considerăm că se impun anumite măsuri intervenționale. În acest sens, propunem un model, cuprinzând câteva metode de preluare și transmitere între generații a folclorului  muzical din Ținutul Pădurenilor:

  • culegerea din teren a valorilor patrimoniale imateriale prin contactul direct cu păstrătorii de informație și realizarea unor interviuri cu „tezaurele umane vii”;
  • preluarea în formă autentică a acestor valori muzicale de către Ansamblul de Muzică Tradițională Românească ICOANE și restituirea lor prin concerte și înregistrări;
  • alăturarea în cadrul unor evenimente a unor piese documentare din teren și a modelului de preluare a acestora de către Ansamblul de Muzică Tradițională Românească ICOANE;

Imagini din spectacolul de la Teatrul Național

  • sprijinul acordat celor mai valoroși tineri interpreți în preluarea și însușirea acestui repertoriu autentic.

Înregistrări din spectacolul de la Teatrul Național cu Cristina Ureche și Bogdan Toma