HARTĂ INTERACTIVĂ

Realizarea proiectului “Recuperări și restituiri- colinda tradițională în zone etnografice ale Transilvaniei”este nu doar o oportunitate, ci și o necesitate; o datorie față de înaintași și o responsabilitate față de generațiile viitoare de a salva, restitui și reactiva elemente de folclor muzical autentic – colinda tradițională; caracterul imperativ al acțiunilor privind colinda este dat și de înregistrarea acestui gen în patrimoniul UNESCO, de unde și obligația de a acționa în direcția promovării și revitalizării colindei arhaice românești.