REPERE ȘI RESTITUIRI

„Ştiu că proiectul nostru este doar un pas. Un pas menit să apropie, în primul rând, tinerii de acel univers de frumuseţe cu multiple valenţe identitare – colinda românească, univers care altfel, prin forţa necunoaşterii şi a uitării se îndepărtează încet.”

prof. univ. dr. Ioan Bocșa

Informații despre proiect

Scop

Scopul proiectului cultural „Repere și restituiri -colinda în zone etnografice ale Transilvaniei”, realizat cu sprijinul Administrației Fondului Cultural Național, este promovarea și reactivarea colindei tradiționale transilvane din județele Alba, Cluj, Hunedoara, Sibiu, Sălaj, într-o manieră inedită, atractivă, interactivă, fundamentată științific și adaptată la tehnologia actuală.

Obiective:

 1. Crearea unui nucleu de 5 colinde din Transilvania, înregistrate video (videoclipuri), valoroase din punct de vedere al autenticității și nivelului artistic, riguros documentate pe criterii etnomuzicologice și etnografice, în termen de 4 luni de la demararea proiectului
 2. Proiectarea și operaționalizarea unei platforme informatice care va conține și promova colindele selectate
 3. Dezvoltarea și diversificarea publicului prin activități interactive: 5 concursuri de interpretare pe baza colindelor prezentate pe platformă, 5 concursuri de interpretare colinde noi (în raport cu cele de pe platformă), organizate la nivel de județ
 4. Dezvoltarea conținutului informațional prezentat pe platformă (nucleul de 5 videoclipuri cu colinde) cu alte colinde inedite, trimise de către public (minim 5)

Grupurile țintă ale proiectului:

 • Elevii din învățământul muzical (licee de muzică, școli de arte) din cele 5 județe selectate pentru implementarea proiectului (aproximativ 3000 persoane, pe baza cifrelor de școlarizare)
 • Cadrele didactice din învățământul muzical (licee de muzică, școli de arte) din cele 5 județe selectate pentru implementarea proiectului, cu specializări/interese în domeniul muzicii populare tradiționale – aproximativ 30 persoane
 • Specialiști în etnomuzicologie, etnografie și folclor din România și activiști culturali din instituțiile de profil – aproximativ 300 persoane

Activităţile proiectului cultural

 • Organizare și management de proiect
 • Realizarea materialelor audio-video artistice și cu caracter documentar
 • Creare și operaționalizare platformă informatică pentru proiect (hartă interactivă)
 • Activitati interactive in vederea dezvoltarii și diversificarii publicului
 • Promovare proiect

Produsele proiectului cultural

 • O arhivă cu materialele multimedia încărcate pe platformă, care cuprinde:
  • 5 videoclipuri artistice cu colinde autentice, valoroase, din județele Cluj, Alba, Sibiu, Hunedoara, Sălaj, interpretate de Ansamblul Icoane
  • 5 videoclipuri documentare înregistrate în localitățile din care provin colindele selectate
  • înregistrări realizate de către public pe baza modelelor oferite de Ansamblul Icoane și premiate în cadrul concursului de interpretare
  • colinde transmise de către public, prin realizarea celui de-al doilea concurs, dintre care 3-5 selectate și încărcate pe platformă
  • 5 variante de scenariu și regie pentru videoclipurile cu colinde
  • 1 comentariu introductiv susținut de prof. univ. dr. Ioan Bocșa
 • O platformă informatică pentru proiect (hartă interactivă).

Impactul proiectului cultural

Proiectul cultural „Repere și restituiri -colinda în zone etnografice ale Transilvaniei” are capacitatea de a genera impact pe termen scurt, mediu și lung asupra grupurilor țintă adresate, răspunzând unor nevoi (latente, sau parțial conștientizate pentru unele categorii de public) legate de reperele identitare ale românilor din țară și diaspora, prin contribuțiile aduse la cunoașterea și promovarea colindei tradiționale transilvane.

Apreciem că impactul la nivelul județelor Cluj, Alba, Sibiu, Sălaj, Hunedoara se va traduce prin conștientizarea valorii patrimoniale a colindei tradiționale, prin îmbogățirea repertoriului de colinde în zona de implementare a proiectului și prin revitalizarea colindatului.

Implementarea proiectului și dezvoltarea sa ulterioară va angrena publicul într-un dialog pe tema colindei tradiționale (cei mai tineri vor apela la persoanele vârstnice pentru a căuta colinde autentice, valoroase, își vor însuși colindele, le vor reactiva și promova). Anticipăm deci și un impact social, de dezvoltare a dialogului dintre generații, dintre populația urbană și cea rurală. Se vor îndeplini, astfel, obiectivele asociate priorității AFCN – de dezvoltare si diversificare a publicului.

Artiștii locali (interpreții de folclor din Transilvania) vor putea beneficia de un repertoriu valoros de colinde, precum și de modele de interpretare autentice, realizate la un înalt nivel artistic.

Totodată, proiectul cultural „Repere și restituiri -colinda în zone etnografice ale Transilvaniei” poate deveni un model de bune practici privind salvarea și promovarea patrimoniului tradițional imaterial pentru alte organizații din domeniul cultural.

Echipa de proiect

 • Prof. univ.dr. Ioan Bocșa, manager de proiect & etnomuzicolog
 • Lector univ. dr. Alina Stan, etnomuzicolog
 • Paic Sebastian, etnograf
 • Todea-Săhlean Adela-Diana, regizor
 • Mizgan Danciu Mircea Ciprian, specialist digitalizare

Parteneri